Rekenhulp premiekorting en Liv

Deze regelhulp kunt u gebruiken voor de volgende werknemers:

werknemers die uit een uitkering in dienst zijn gekomen
herplaatste werknemers vanuit de WIA
werknemers die een uurloon hebben tussen de 100% en 120% van het minimumloon
Door het invullen van maximaal acht vragen komt u te weten:

  • of u recht heeft op een premiekorting en/of het LIV
  • de hoogte van de premiekorting en/of LIV
  • de duur van de premiekorting en/of LIV
  • hoe u de premiekorting en/of LIV moet toepassen

Bij het invullen van de regelhulp is het belangrijk dat u weet of uw werknemer vanuit een uitkering in dienst is gekomen, en zo ja welke. Ook zijn de leeftijd en het uurloon van de werknemer belangrijke gegevens.

Toelichting premiekortingen:

Er zijn vier verschillende premiekortingen:

  • De premiekorting jongere werknemer is voor werkgevers die in 2014/2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebben genomen
  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of een werknemer vanuit de WIA herplaatsen
  • De premiekorting oudere werknemer is voor werkgevers die een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst nemen die uit een uitkering komt
  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak is voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen.

Toelichting LIV:

Het LIV treedt per 1 januari 2017 in werking. Het LIV is voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 120% van het minimumloon.

Klik hier voor de rekenhulp

Bedrijfsgegevens

AR Juridisch advies

AR juridisch advies pandOerdijk 38
7433 AB Schalkhaar

Telefoonnummer:06-44177167
Email-adres: info@arjuridischadvies.nl 
KvK-nummer: 8150706

Contact opnemen

Hoewel wij ernaar streven zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, is het mogelijk dat wij uw oproep niet direct kunnen beantwoorden.

Op het moment dat wij uw oproep niet direct kunnen beantwoorden, kunt u een bericht op onze voicemail achterlaten. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.