Juridisch advies voor werknemers

Ontslag

In deze economische onrustige tijden bestaat de kans dat u als werknemer te maken krijgt met het plan van uw werkgever om u te ontslaan. Dit brengt meestal vragen en een hoop onzekerheid met zich mee.

Wij kunnen uw belangen bij ontslag behartigen door:

 • Met uw werkgever de communicatie te voeren;
 • Uw werkgever te onderhandelen;
 • Namens u verweer te voeren;
 • Uw argumenten in kaart te brengen en deze met een juridische basis onderbouwen;

De werkgever heeft zich in de meeste gevallen goed voorbereid. De werkgever heeft op dat moment de keuze om met u te praten over een gezamenlijke oplossing of een eenzijdige procedure tot beëindiging van uw dienstverband. Op dat moment is het belangrijk om te beoordelen wat voor u als werknemer de beste oplossing is.

Ziekte

Voor zowel werkgever als werknemer gelden tegenwoordig allerlei verplichtingen om de terugkeer van de werknemer op zijn/haar plek positief te beïnvloeden. Over de vraag wat positief beïnvloeden nu eigenlijk inhoudt, bestaat nog wel eens een verschil van mening. Voor een werkgever zal de financiële afweging een belangrijke rol spelen, waar voor u als werknemer uw gezondheid voorop staat. Re-integratie moet worden gezien als het vinden van een balans tussen uw belangen en de belangen van uw werkgever.

Wij kunnen u in een dergelijke situatie coachen en uw belangen behartigen door:

 • Uw wensen te bespreken met uw werkgever;
 • Een passende oplossing te vinden waarbij rekening wordt gehouden met aanwezige klachten;
 • De verhoudingen met de werkgever goed te houden;
 • Een deskundigenoordeel aan te vragen, indien de situatie dit nodig heeft

Loonvorderingen

Tussen werknemer en werkgever worden altijd afspraken gemaakt over de beloning. Deze worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Als er een CAO van toepassing is, dan kan hieruit aanspraak ontstaan op aanvullende vergoedingen.

Wij kunnen voor u het navolgende betekenen:

 • Uitzoeken of u alle vergoedingen ontvangt waarop u recht heeft;
 • Hoe het verschuldigde bedrag door de werkgever kan worden voldaan;
 • Bemiddeling op het moment dat uw werkgever niet bereid is te betalen;
 • Het starten van een procedure bij de Kantonrechter, als dit nodig blijkt te zijn.

De berekening van de hoogte van de vergoedingen, waar u recht op heeft, kan ook door ons worden gemaakt.

Bedrijfsgegevens

AR Juridisch advies

AR juridisch advies pandOerdijk 38
7433 AB Schalkhaar

Telefoonnummer:06-44177167
Email-adres: info@arjuridischadvies.nl 
KvK-nummer: 8150706

Contact opnemen

Hoewel wij ernaar streven zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, is het mogelijk dat wij uw oproep niet direct kunnen beantwoorden.

Op het moment dat wij uw oproep niet direct kunnen beantwoorden, kunt u een bericht op onze voicemail achterlaten. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.